RSS
12
2009. okt

A szerelem sivataga

A Szegedi Egyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke a Grand Caféval közösen 2009 novemberében El Kazovszkij Emléknapokat rendez Szegeden.

A Tanszék oktatójának, Cserjés Katalinnak szakmai vezetésével szerveződő projekt saját műfajaként a szimpóziumot nevezi meg; szubjektív hangú, ugyanakkor tudós-elemző gondolat- és emlékfűzést egy művészről, kit a  Tanszék holdudvarában toborzódott kis csoport még életében szeretett volna vendégül látni.

El Kazovszkij művészetével a szegedi érdeklődő közönség többször találkozhatott a városban, több helyszínen rendeztek műveiből kiállítást az elmúlt két és fél évtizedben. A Grand Café nem is álmodhatott Kazovszkij-kiállításról, de őt magát szerette volna meghívni a Fassbinder művészetéről rendezett szimpóziumra. Sajnos, halála miatt ez a terv sem valósulhatott meg. Megfogalmazódott ugyanakkor egy olyan rendezvény gondolata, mely El Kazovszkij művészetét a lehető legösszetettebb voltában mutatná meg. Ez az elképzelés találkozott Cserjés Katalinnak egyre határozottabban körvonalazódó munkatervével, melynek megvalósítása az elmúlt egyetemi tanévben már el is kezdődött. A Tanszék holdudvarában, a tanárnő irányításával létrejött kutatócsoport tagjai fiatal oktatók, PhD hallgatók, végzős diákok, az egyetemről elkerült, tudományos munkát végző középiskolai tanárok, akiket összeköt az El Kazovszkij-életmű iránti elkötelezett tisztelet és érdeklődés.  A Csoporthoz csatlakoztak a Grand Café munkatársai és a hozzájuk kötődő fiatal szegedi alkotók közül többen.
A munkacsoport szakmai tanácsadója Uhl Gabriella művészettörténész, az El Kazovszkij kegyetlen testszínháza című kötet (2008) szerkesztője, az életmű egyik gondozója.

A szimpózium tematikájának összeállításakor a cél az volt, hogy az életműnek a kortárs képzőművészetben elfoglalt helye, a hozzá kapcsolható mesterek, hatások elemzése mellett feltáruljon az a páratlanul gazdag univerzum, melyhez a képzőművészet mellett elválaszthatatlanul hozzátartozik a színház, a balett- és mozgásművészet, a zene, az opera műfaja, a film, a költészet és a sokfajta egyéb verbális önkifejezés.

    A szimpózium a határterületek feltárására törekszik mindenekelőtt, ezzel a Kazovszkij-életmű talán legfontosabb sajátosságára kívánja felhívni a figyelmet. A „kép-szöveg blokk”, melynek előadói a szegedi csoport tagjai, az irodalomelmélet, az intertextualitás felől közelít a művekhez, s ez, reményeink szerint, új szempontokat adhat az életmű értelmezéséhez

Az életművel átfogóan foglalkozó előadásokra Kazovszkij művészetét  kiválóan ismerő szakemberek vállalkoztak, a két napos rendezvény gerincét az egyetemi munkacsoport kutatási eredményeinek bemutatása adja.

    A szimpózium kitüntetett pillanata lesz, amikor, először Magyarországon, elhangzanak a művész oroszul írott versei eredetiben és magyar fordításban is.

    A szimpóziumot megelőző napokban a Grand Caféban láthatóak lesznek El Kazovszkij kedves filmjei, a rendezvény két napja alatt a kávéház tereiben a művész kedvenc zenéi szólnak, a különböző pontokon elhelyezett képernyőkön a vele készített interjúk, illetve a  panoptikumokról, performanszokról  készített filmek láthatók majd.

A hagyatékot gondozó Uhl Gabriella és Rékasi János, valamint több Kazovszkij-gyűjtő jóvoltából a szimpózium két napja alatt kiállítás nyílik a művész alkotásaiból a Grand Caféban, ami hihetetlenül nagy ajándék lesz a résztvevőknek és az érdeklődő közönségnek.

Ez a folyamatosan változó és kiegészülő honlap az előkészületekről és a szimpózium programjának alakulásáról  tudósít majd.

A szervezők várnak és elfogadnak minden tanácsot, javaslatot, mely előbbre viszi, segíti    ennek a rejtélyes, inspiratív, sok műfajú életműnek a megértését.